FinansePawliczak: Pieniądze na edukację, środowisko i pomoc społeczną. Poprawki do budżetu państwa

cards_07_KP

O 550 mln zł na edukację, ochronę środowiska i pomoc społeczną wnioskowała posłanka Karolina Pawliczak.

Wśród poprawek, które kaliska posłanka złożyła do tegorocznego budżetu państwa były między innymi: – dotacja celowa na zwiększenie środków na inwestycje w placówkach edukacyjnych w Wielkopolsce,
– zwiększenie nakładów na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
– zwiększenie środków na oczyszczenie i pogłębienie rzeki Prosny
– dofinansowanie zagospodarowania zbiornika w Szałem oraz utworzenie tam bazy rekreacyjno – sportowej.

Łączna kwota, o którą wnioskowałam to 550 mln. zł. głównie środków zdjętych z IPN. Niestety wszystkie społeczno – gospodarcze poprawki Lewicy, a było ich blisko 150, w tym również moje zostały przez większość parlamentarną w komisjach odrzucone.

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A