KaliszKonferencją prasowa kaliskiej Lewicy

IMG_20200616_120227
IMG_20200616_120307
IMG_20200616_120318
IMG_20200616_120322

Posłanka Pawliczak wraz z radnymi miejskimi i przedstawicielami kaliskiej Lewicy na spotkaniu z lokalnymi dziennikarzami podsumowała swoje ostatnie działania i inicjatywy Lewicy.

 

Posłanka Karolina Pawliczak: Uruchomiliśmy Biuro Pomocy Poselskiej

W okresie pandemii w związku z wprowadzonymi ograniczeniami przez krótki okres w sposób zdalny, a później już bezpośrednio biuro poselskie było czynne, a na ten czas przekształcone zostało w biuro pomocy poselskiej. Mieliśmy około kilkadziesiąt Interwencji poselskich głównie z zakresu spraw społecznych. Przeważała tematyka związana ze stanem epidemii, wiązały się z tym również interwencje u Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kaliskiego DPS czy kaliskiego szpitala, szpitala w Wolicy, czy Salusa. Mieszkańcy przychodzili również w sprawach świadczeń emerytalno – rentowych związanych np. z opóźnieniem wyznaczenia komisji lekarskich, opinii prawnych oraz mieszkaniowych.

Najważniejsze sprawy, którymi obecnie się zajmuję, to konsekwentnie Obwodnica dla miasta Kalisza. Obiecałam to mieszkańcom naszego miasta i systematycznie ten temat na Komisji Infrastruktury, podkomisjach i w Interpelacjach podnoszę. Ponieważ zaplanowana w tej sprawie na 26 marca Komisja Infrastruktury została przełożona, a czas biegnie i zapewne w Ministerstwie podejmowane są w tym obszarze decyzje, złożyłam w tej sprawie kolejną Interpelację w zakresie stanu przygotowań inwestycji oraz przewidywanego z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem harmonogramu prac.  Zupełnie inaczej wygląda dany temat, jeśli ktoś ciągle o to dopytuje i wymaga odpowiedzi oraz efektów.

Drugim ważnym tematem w obszarze legislacji jest sprawa reprywatyzacji. W zasobach miasta nadal jest blisko 100 budynków nie będących własnością miasta. Dotąd sprywatyzowano ok. 170 kamienic, a ich przejęcie w świetle tego co działo się w Warszawie może również budzić poważne wątpliwości. Nasze ustawowe założenia, to przede wszystkim:

  • całkowite wygaśnięcie roszczeń reprywatyzacyjnych
  • rekompensaty dla określonych grup osób
  • koniec zwrotów nieruchomości
  • niezbywalność prawa do rekompensaty (zakaz handlu roszczeniami),
  • ułatwienia w procedurze zasiedzenia własności nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • społeczną kontrolę wygaszenia roszczeń reprywatyzacyjnych.

Trzecia kwestia, to emerytury kobiet z rocznika 1953. Zgłosiło się do mnie bardzo wiele kobiet z tego rocznika, które przez błędne naliczenie przez ZUS mają zaniżone emerytury. Złożyłam w tej sprawie konkretną Interpelację i również za Państwa pośrednictwem proszę wszystkie te osoby do zgłaszania się do mnie. Będziemy pisać wnioski w tej sprawie i przeprowadzimy drogę administracyjną, bo w przygotowaniu, ale jak widać odłożona chwilowo na półkę jest ustawa rządowa, bowiem już Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wysokość tych świadczeń. ZUS zdecydowałby się na wypłacenie i rekompensatę za czas błędnych decyzji, ale brak jest w tej sprawie aktualnego ustawodawstwa. Na podstawie już złożonych do mnie wniosków wystąpię z inicjatywą legislacyjną, która pomoże tym kobietom odzyskać część utraconych i należnych świadczeń.

 

Wiceprzewodnicząca RM Kamila Majewska: Czas naprawić system gospodarowania odpadami w Kaliszu

Sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów zawsze były dla nas bardzo istotne. Gdy zmieniały się przepisy dotyczące administrowania tym obszarem i całość zorganizowania gospodarki odpadowej spadła na gminy, Klub Lewicy bronił tego, aby nie doszło do naliczenia opłat od wody, które wówczas prezentował i zachwalał ówczesny prezydent Janusz Pęcherz. Bez szczelnego systemu i właściwych procedur mieszkańcy z pewnością zapłaciliby o wiele większe stawki. Obecny system również nie jest doskonały, a dane pokazują, że największą jego wadą jest zmniejszająca się na dużą skalę liczba naszych mieszkańców składających deklaracje. Obecnie brakuje w systemie ponad 11 tys. osób, a rocznie ubywa ok. 500. System nie jest szczelny i wymaga weryfikacji, jednak w nawiązaniu do otrzymanej od naczelnika Wydziału Środowiska prezentacji, każda z proponowanych opcji jest jeszcze gorsza i budzi społeczną wątpliwość. Prezentacja ta zresztą pokazuje znaną nam sytuację, ale nie pokazuje konkretnych, nowych rozwiązań starych problemów.

Jesteśmy tutaj dla ludzi i powinniśmy słuchać naszej społeczności, stąd negatywnie po latach funkcjonowania systemu oceniamy propozycje naliczania opłat od powierzchni, od gospodarstwa czy od wody.

Nie akceptujemy również zastraszania, że ceny opłat przy dotychczasowym systemie drastycznie wzrosną, należy bowiem uszczelnić system, przeanalizować słabe punkty i wyciągnąć wnioski. Jeśli dwie firmy zmonopolizowały rynek, to z oczywistych względów ceny rosną, bo jesteśmy od nich uzależnieni.

Może czas zastanowić się nad firmą miejską, skoro mieszkańcy Kalisza płacą jedne z najwyższych stawek, może warto ściągać przykłady z miast, które sobie z tym problemem poradziły np. bliski Sieradz.

Postulujemy również, widząc co dzieje się w mieście, jak przy blokach i kamienicach postały  góry śmieci, aby wrócić do krótszego czasokresu wywozu wielkogabarytów. Ludzie starsi czy też nie posiadający samochodów nie dotrą do PSZOK -u. Poza tym tworzą się tam w wyznaczonych dniach uciążliwe kolejki, ten problem powinien być rozwiązany kompleksowo.

 

Radny Łukasz Włodarek: Interpelacje Lewicy

W ostatnim okresie na ręce Pana Prezydenta trafiły 3 interpelacje dotyczące kwestii ekologicznych oraz infrastruktury zielonej zlokalizowanej na terenie Kalisza. W interpelacji dotyczącej zabezpieczenia środków w budżecie miasta Kalisza na zieloną infrastrukturę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Kaliszu, apelowaliśmy do Pana prezydenta o pochylenie się nad kwestią wsparcia finansowego na zakup oraz unowocześnienie infrastruktury zielonej wzorem takich miast jak Ostrów Wielkopolski czy Pleszew. Głównym założeniem powyższego programu jest podniesienie jakości tak zwanej infrastruktury dzielonej, między innymi punktów oświetleniowych, ogrodzenia, ławeczek, etc., ale również nieodpłatne przekazanie gospodarzom ogródków sadzonek drzew oraz krzewów.

W kolejnej interpelacji, zwróciliśmy się do Pana Prezydenta o podjęcie kroków mających na celu włączenie się do ogólnopolskiego trendu dofinansowania systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych. Pomoc miasta miałaby polegać na zabezpieczeniu środków w budżecie, co dawałoby możliwość ubiegania się dofinansowanie przy montażu zbiornika naziemnego. W odpowiedzi na interpelację, Pan Prezydent zarysował ambitny plan wybudowania zbiorników retencyjnych na cieku Krępica oraz na cieku Piwonia oraz wybudowania podziemnego zbiornika przelewowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Biskupicką, ale w tej samej odpowiedzi zabrakło informacji dotyczącej przybliżonego terminu realizacji powyższych planów.

Na ręce Pana Prezydenta trafiła również interpelacja dotycząca zakupu przez miasto Kalisz maszyny do recyklingu polskiej produkcji. Głównym celem nabycia tego typu urządzenia jest propagowanie dobrych praktyk proekologicznych, głównie wśród najmłodszych mieszkańców Kalisza. Pakiet korzyści wynikający ze zastosowania powyższego konceptu (zamiana butelek, puszek, szklanych opakowań na punkty umożliwiające odbiór nagród lub wspieranie fundacji oraz lokalnych klubów sportowych), nie przekonał Pana Prezydenta i nie spotkał się z jednoznaczną aprobatą.

 

Miłosz Kopica (Wiosna): Dlaczego KTBS nie nuduje mieszkań?

Sytuacja mieszkaniowa w naszym mieście jest bardzo trudna. Reprezentując młode pokolenie kaliszan mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że osoby, które pracują, a ich dochody nie są najwyższe po prostu nie stać na zakup mieszkania. Czytając niedawno w kaliskiej prasie informację o tym, że w Kaliszu powstanie niebawem tysiąc mieszkań zacząłem szukać jaka jest konkretnie oferta w tym mieście dla młodych ludzi. Otóż Szanowni Państwo żadna. Bo mieszkania o których pisano,
to mieszkania deweloperskie z prywatnego rynku lub budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Tak jak w poprzedniej kadencji samorządu wybudowano i zrealizowano inwestycje na kilkaset mieszkań dla najbardziej potrzebujących, w tym; mieszkania komunalne np. dla osób starszych przy ul. Częstochowskiej, socjalne przy Noskowskiej, czy Warszawskiej, jak i oddano nowe mieszkania KTBS i był plan dotyczący polityki komunalnej, tak obecnie nie widzę kompletnie żadnej mieszkaniowej polityki miasta. Dlaczego KTBS poza tworzeniem dokumentacji, która być może już się zdezaktualizowała nie buduje mieszkań, gdzie są plany i projekty, które ta spółka stworzyła, co z dalszymi mieszkaniami z docelowym dochodzeniem do własności, bo na razie brak jakichkolwiek konkretów, oczekujemy od Prezydenta przedstawienia polityki mieszkaniowej, planów rozwoju i wsparcia, bo inaczej reszta młodych, zamieszkujących tu osób będzie niestety podejmować bardzo trudne decyzje o opuszczeniu tego miasta.

(16.06.2020)

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A