ŚrodowiskoLewica naprawia prawo wodne

barycz

Ochrona przyrody i realna walka z suszą. Zamiast sztucznych i wielkich zbiorników – mała retencja i melioracja – Lewica przygotowywała projekt nowelizacji prawa wodnego.

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy nowelizującej prawo wodne. Nowelizacja powstała w konsultacji ze środowiskiem naukowym, ekologami i organizacjami pozarządowymi. Projekt Lewicy zakłada kompleksową zmianę prawa wodnego, która realnie zagwarantuje ochronę przyrody i skuteczną walkę z suszą. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie retencji wody, m.in. przez renaturyzację rzek i innych wód powierzchniowych. Przyjęte rozwiązania pozwolą̨ lepiej przeciwdziałać́ skutkom suszy i powodzi, zapewnią też lepszą ochronę̨ dróg migracji ryb o znaczeniu gospodarczym.

– Chcemy postawić na meliorację i na retencję. Musimy zatrzymać jak najwięcej wody w krajobrazie, a nie betonowymi korytarzami odprowadzać ją do morza – mówią posłowie Lewicy.

Jak podkreślają wnioskodawcy, rząd ignoruje ekologów i naukowców, a obecne rozwiązania nie zwalczają problemu suszy, ale go pogłębiają. Budowa sztucznych tam i wybetonowanych zbiorników wodnych to przestarzałe metody sprzed 70 lat. Nie są one zgodne ani z nauką, ani ze strategią Unii Europejskiej, którą powinniśmy wdrażać. To przepis na katastrofę ekologiczną.

Projekt zmian umożliwia również budowę̨ małych przydomowych zbiorników na wody opadowe bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę̨. Oddaje też Parkom Narodowym kontrolę na nad wodą znajdującą się w ich granicach oraz dopuszcza udział strony społecznej w postępowaniach wodno-prawnych.

– Bardzo często społeczeństwo nie jest informowane o działaniach podejmowanych przez Wody Polskie, w konsekwencji dochodzi do sytuacji wycinki setek drzew, a mieszkańcy dowiadują się o takiej sprawie ostatni. Organizacje pozarządowe nie mają też możliwości interweniować, gdy przeprowadzane inwestycje są szkodliwe dla środowiska. Mam nadzieję, że nasz projekt trafi szybko pod obrady, bo susza to obecnie jeden z największych problemów z jakim trzeba się zmierzyć – mówi posłanka Karolina Pawliczak.

PROJEKT ZMIAN W PRAWIE WODNYM

(18.06.2020)

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A