SejmKonferencja prasowa kaliskiej Lewicy

DSC07594

Lewicowe projekty ustaw przedstawiły na konferencji prasowej w Kaliszu posłanki Karolina Pawliczak i Katarzyna Ueberhan.  W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział również przedstawiciele „Wiosny” Miłosz Kopica i Natalia Dolak.

 

Projekt ustawy, nowa definicja gwałtu

W Sejmie odbyło się niedawno wysłuchanie publiczne projektu zmieniającego definicję gwałtu; w myśl propozycji gwałtem jest nieuzyskanie wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny. Projekt zakłada też, że minimalna kara za taki czyn będzie podwyższona z dwóch do trzech lat. W wysłuchaniu wzięły udział parlamentarzystki Lewicy, członkowie Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz przedstawicielki wielu organizacji kobiecych.

Projekt zmiany Kodeksu karnego został przygotowany przez organizacje kobiece, pod auspicjami Fundacji Feminoteka; ma zostać złożony w Sejmie przez klub Lewicy i być procedowany jako projekt poselski. Podkreślamy w nim, że zmiana definicji gwałtu jest bardzo ważna, bo obecna jest oparta na wyraźnym sprzeciwie, który nie zawsze ofiara może okazać. Badania wskazują, że tylko 1 na 10 osób zgłasza gwałt, a na 10 przypadków zgłoszonych, jeden sprawca trafia do więzienia. Nasz Klub Lewicy w pełni popiera projekt, ale liczy na poparcie także parlamentarzystów z innych klubów – także z PiS. Chodzi o to, by w centrum troski stała ofiara i jej prawa, a nie osoba sprawcy, który często uchodzi bez winy. Gwałt praktycznie całkowicie rujnuje życie ofiary a także niszczy jej zaufanie do społeczeństwa i państwa dlatego tak ważne jest podwyższenie minimalnej kara za taki czyn z dwóch do trzech lat tak, aby sprawców gwałtu skutecznie karać. Wraz z wysłuchaniem w Sejmie rozpoczęły się konsultacje nad projektem, bo chcemy wysłuchać opinii każdej i każdego, dlatego w internecie jest już strona na której można zgłaszać te opinie: https://nieznaczynie.klublewica.pl. Każdy głos zostanie wysłuchany, a każda sensowna zmiana, która zostanie zaproponowana, zostanie w tym przepisie uwzględniona.

 

Projekt „Ustawy Ratunkowej”

Ustawa tzn. ratunkowa niestety przepadła na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Lekarze obecnie będą się bali pomagać w tych trudnych sytuacjach kobietom. Projekt zakładał m.in. zniesienie kar dla lekarzy za pomoc w bezpiecznym przerywaniu ciąży. Sejm niestety nie dopuścił do procedowania tego projektu. Wielu lekarzy apelowało do posłów, by zajęli się tzw. ustawą ratunkową ws. aborcji.

Projekt Lewicy jest krótki, zawiera tylko dwa artykuły. zapisano w nich, że bezpieczne przerwanie ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety nie jest przestępstwem i nie byłaby w ogóle karana pomoc w przerwaniu ciąży;

  • w przypadku wykonania aborcji naruszającej przepisy, karę pozbawienia wolności do lat trzech projekt zastępuje grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności, ale do roku;
  • nie byłoby też karane wykonanie aborcji po 12. tygodniu, jeżeli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Ta ustawa mówi wprost o tym, że można bezpiecznie przerwać ciążę, jeśli zagraża życiu kobiety.  Mamy oczywiście przekonanie jakie dziś niestety są  warunki polityczne i mimo ogromnego sprzeciwu, akcjom Strajku Kobiet, nawet jeśli lekarz będzie chciał pomóc kobiecie, to natychmiast znajdzie się prawnik z Ordo Iuris, który go oskarży. Nie chcemy stawiać lekarzy przed wyborem: pomóc pacjentce i ryzykować karę więzienia czy zachować się wbrew etyce. W chwili obecnej, z obawy przed konsekwencjami karnymi, lekarze będą zmuszeni do zadawania czy też przedłużania cierpienia pacjentki. Troska o jej dobrostan i działania podyktowane tą troską będą stanowić ryzyko zawodowe i osobiste. Ta ustawa miał w tym wszystkim pomóc, niestety w tej kadencji Sejmu nie będzie to możliwe.

 

Projekt Ustawy w sprawie bezpiecznego przerywania ciąży, akcja zbierania podpisów

Inicjatywa ustawodawcza popierana przez wiele kobiecych organizacji społecznych dotyczy prawa do bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, prawa do wyboru. Zapowiedziano ją tuż po wydaniu haniebnego  wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października orzekł, że niezgodna z konstytucją jest aborcja z powodu ciężkiej lub śmiertelnej wady płodu. Poza darmową aborcją do 12. tygodnia bez podania przez kobietę przyczyny projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów karnych za wykonanie i pomoc w aborcji (dziś to trzy lata więzienia).  Przypominamy, że Lewica złożyła już jeden projekt liberalizujący aborcję w kwietniu zeszłego roku, ale do dzisiaj jest w sejmowej zamrażarce, nie dostał nawet numeru druku.  W całej Polsce Lewica i wiele organizacji i środowisk kobiecych zaangażowało się w inicjatywę, której celem będzie przedłożenie projektu do Marszałek Sejmu, która w ciągu 6 miesięcy zobowiązana jest rozpocząć jej procedowanie. Obecnie w Kaliszu mamy ok. tysiąca zebranych podpisów a akcję rozpoczęliśmy ok. 3 tygodnie temu. Podpisy zbierane są na ulicy, również w biurach poselskich posłów i posłanek Lewicy a także w wielu miejscach, gdzie przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych jest to możliwe.

(04.03.2021)

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A