KaliszZawiadomienie do NIK ws. wydatków na gabinet prezydenta Kalisza

Karolina_Pawliczak

Posłanka Karolina Pawliczak zawiadamia  Najwyższą Izbę Kontroli ws. wydatkowania 200 tys. zł na gabinet prezydenta Kalisza.

W nawiązaniu do przedstawionych przez Prezydenta Miasta Kalisza wydatków związanych z remontem oraz zakupem wyposażenia gabinetu prezydenckiego przekraczających wszelkie zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, na podstawie art. 2 ust 2 Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli wnoszę o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w ramach niniejszej inwestycji, zakupów i przeprowadzenia całego postępowania ofertowego oraz wyłonienia w określonym trybie wykonawców.

Z uwagi na podejmowane wcześniej działania inwestorskie, wnoszę również, jak wyżej, o przeprowadzenie w tym zakresie kontroli wydatkowania na każdym etapie środków finansowych przeznaczonych na remont Sali Recepcyjnej oraz poszczególnych gabinetów wiceprezydentów oraz sekretarza miasta, które również budzą szereg wątpliwości.

Opinia publiczna i mieszkańcy Kalisza są zbulwersowani faktem odnowienia gabinetu prezydenckiego za blisko 200 tys. zł., oraz zakupem mebli i wyposażenia za ceny znacznie przekraczające zwyczajowo przyjętą wartość dla tego rodzaju zakupów w ramach gospodarnego i rzetelnego rozporządzania środkami publicznymi. Skandalem jest również fakt, że niedawno w atmosferze społecznego sprzeciwu Prezydent przedłożył Radzie Miasta Kalisza uchwałę podwyższającą dla mieszkańców opłaty za odpady oraz podatki, a przy tak istotnych decyzjach samorządy, w dobie pandemii winny funkcjonować w ramach szczególnych oszczędności, analizując szczegółowo pod kątem efektywności każdą wydatkowaną publicznie złotówkę.

Podjęcie decyzji o tak kosztownym remoncie gabinetu prezydenckiego w dobie kryzysu w żaden sposób nie tłumaczą przyjęte rozwiązania projektowe, które są rzekomo zgodne z zabytkowym charakterem obiektu.

Pod znakiem zapytania stoi również kwestia gdzie zostały zlokalizowane, piękne, stylowe meble biurowe, które dotychczas zdobiły gabinet prezydenta miasta.

W związku z powyższym i z uwagi na to, że działalność samorządów oceniana jest przez Najwyższą Izbę Kontroli pod względem trzech kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności i jako naczelny organ kontroli państwowej ma zagwarantowaną możliwość oceny działalności całego systemu administracji i gospodarowania wszelkimi środkami publicznymi zasadnym jest przekazanie niniejszego wniosku.

Karolina Pawliczak

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A