KaliszDrożyzna, inflacja i podatkowy chaos PiS drenują kieszenie Polaków

271238402_229698175989808_7283442427769854492_n (1)-1

Drożyzna, inflacja oraz podatkowy chaos PiS-u były głównymi tematami poniedziałkowej konferencji posłanki Karoliny Pawliczak oraz przedstawicieli kaliskiej Lewicy.

– Drożyzna, gigantyczne podwyżki cen prądu i gazu, galopująca inflacja oraz chaos związany z Nowym Ładem, dodać należy również pomniejszone wynagrodzenia oraz emerytury poszczególnych grup zawodowych  – to noworoczny bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości. To bilans, w którym coraz ciężej żyje się naszym obywatelom a korzystają tylko aparatczycy władzy na ciepłych państwowych posadkach – mówi posłanka Karolina Pawliczak.

Inflacja – GUS ogłosił najnowsze dane o inflacji – 8,6 proc. to rekordowy poziom od 2000 roku. Mamy więc najwyższą inflację w XXI wieku. Kolejny rekord hańby tego rządu. To tak, jakby co miesiąc rząd czy prezes Glapiński własnoręcznie wyciągali z portfeli Polek i Polaków 1/10 wypłaty.

Drożyzna – w ciągu 6 lat ceny podstawowych artykułów spożywczych wzrosły o kilkadziesiąt procent – od 35% (np. mąka), przez chleb (50%), do nawet 90% (np. masło) czy 120% (ziemniaki). To nie są artykuły luksusowe, mówimy o, nomen omen, chlebie powszednim milionów Polek i Polaków. Do tego należy dodać ceny benzyny (wciąż w okolicach 6 zł),i kolejne rekordowe podwyżki cen energii i gazu, które w niektórych sytuacjach osiągają nawet poziom 1000 procent.

Co w tej sytuacji robi rząd? Zamiast realnej pomocy i wsparcia dla ludzi, wprowadza zmiany w postaci Polskiego Ładu. A w zasadzie Drogiego Ładu, bo tak to wygląda w praktyce. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle – zmiany wprowadzane na chybcika, na ostatnią chwilę; prawo pisane na kolanie. Efekt? Na razie tracą na nim nauczyciele, służby mundurowe, emeryci. Czyli albo ci, którzy ciężko pracują albo całe życie ciężko pracowali. Kto straci w przyszłości? Sam rząd tego nie wie.

Winę za ten stan rzeczy ponosi tylko i wyłącznie rząd i premier Mateusz Morawiecki. W ciągu 6 lat PiS w bezprecedensowy sposób zawłaszczył państwo, przejął i ręcznie steruje wszystkimi instytucjami państwa. Pełna władza = pełna odpowiedzialność.

W związku z podwyższoną inflacją Sejm RP co prawda przyjął kilka rozwiązań dotyczących zmniejszenia akcyzy na paliwa oraz wprowadzenia dodatku osłonowego dla części gospodarstw domowych ale już w pierwszych dniach 2022 roku okazało się jednak, że proponowana rozwiązania są niekompletne, wadliwe i niewystarczające.

Wiele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie objęto niższymi taryfami. Podwyżki dla gospodarstw domowych były dotkliwe – rachunki za gaz wzrosły o ok. 54%, a za energię elektryczną o ok. 24%. Inne podmioty otrzymały informację o podwyżkach rzędu kilkuset procent. Do takich podmiotów należą m.in. zakłady opieki zdrowotnej, jak i inne podmioty ważne z punktu widzenia polityki społecznej, jak domy pomocy społecznej.

Błędy legislacyjne doprowadziły również to niejasnych interpretacji prowadzących do strat finansowych dla osób stosujących tzw. ulgę dla klasy średniej. Błędy dotyczą również rozliczeń małżonków, który chcą składać wspólne zeznania podatkowe. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Finansów zapowiedzieli wprowadzenie rozporządzeń, które mają naprawić wskazane błędy. Należy jednak zastrzec, że zmiany na poziomie rozporządzenia nie mogą zastąpić wadliwych przepisów ustawowych. Dodatkowe, wskazane błędy nie zostały wykryte przez Ministerstwo Finansów, a przez dziennikarzy i podatników, których błędy te bezpośrednio dotyczą. Oznacza to, że ostateczna liczba i zakres błędów w ustawie podatkowej Polskiego Ładu pozostają nieznane. Dodatkowo, nieznany jest termin przygotowania nowych przepisów wykonawczych oraz ich skutki. W związku z tym osoby, które straciły przychody wskutek błędów ustawodawcy, muszą uzyskać odpowiednią rekompensatę.

– Proponujemy dodać w rozporządzeniu zakłady opieki zdrowotnej; domy pomocy społecznej; spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe; szkoły i przedszkola; organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do istniejących grup taryfowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych – mówi Anna Szymczak z kaliskiej Lewicy. – Proponujemy również utworzenie Funduszu Rekompensat Błędów Polskiego Ładu. Zgodnie z nowym art. 296a i następnymi środki Funduszu będą przeznaczone na rekompensaty dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które poniosły stratę lub ich przychody uległy zmniejszeniu w wyniku błędów lub niezamierzonych skutków wejścia w życie przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

Każdy, kto poniósł stratę lub odnotował mniejsze przychody w wyniku błędu będzie mógł złożyć wniosek (w imieniu swoim lub zarządzanego przez siebie podmiotu) o wypłatę rekompensaty do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Fundusz Rekompensat Błędów Polskiego Ładu będzie państwowym funduszem celowym a przychodami Funduszu będą środki w wysokości 10% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa.

Skutki finansowe utworzenia Funduszu Rekompensat Błędów Polskiego Ładu są trudne do określenia ze względu na nieznaną liczbę i zakres błędów ustawodawcy w tym zakresie. Projektodawca szacuje, że wydatki w wysokości nieprzekraczającej 130 mln zł, co stanowi ok. 15% wysokości planowanych dywidend w 2022 roku (898,7 mln zł).

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A